Een aflevering van Radio Swammerdam in het teken van crimineel gedrag. Wat is crimineel gedrag? Waar komt het vandaan? En hoe voorkomen en behandelen we het? Presentatoren Luuk Ex en Tiago Abas spraken met Sanne de Vries en Marije Kuin. De Vries doet onderzoek naar de effectiviteit van een preventief behandelprogramma voor crimineel gedrag. Kuin heeft onderzoek gedaan naar de levensloop van vrouwelijke gedetineerden.

In het tweede gedeelte van het programma spraken zij rondom de centrale vraag die vaak gesteld worden: straffen of behandelen? Daarvoor plaatste columnist Machiel Keestra het criminaliteitsvraagstuk in historisch en breder perspectief. Hij refereerde onder meer aan het gedachtegoed van Martin Luther King.