• Marie Beth van Egmond
  • Nathalie Janssen
  • verborgen verhalen

Vrouwen in de geschiedenis: Verborgen verhalen V

Emily Hemelrijk en Maite Karssenberg vertellen over de rol van vrouwen in de Romeinse tijd, een bijzondere vrouw: Geertruida Kapteyn-Muysken en de aandacht voor vrouwen in de geschiedschrijving. Lees verder
  • Water

Geschiedenis van Water

Emma van Veenen spreekt met Petra van Dam en Marianne Groep over water. Over de wateroorlog tussen Amsterdam, Haarlem en Leiden en de rol van pamfletten, maar natuurlijk wordt ook de ontstaansgeschiedenis van het NAP besproken. Bas van Belleman heeft een prachtige column over Marsman en water. Lees verder
Met dank aan CodeClear.nl