Radio Swammerdam · De invloed van de stad op depressie

Het leven in de stad kan druk en hectisch zijn en veel stress met zich meebrengen. Als je de huidige mannier van leven vergelijkt met die van mensen tienduizenden jaren geleden zul je gigantische verschillen zien en kan je je afvragen of wij wel “gemaakt zijn” voor die huidige omstandigheden. Worden we depressief van het wonen in een stad? En komt dat omdat we niet goed aangepast zijn aan deze nieuwe omgeving? In deze aflevering gaan Thomas Verhage en Tanne van der Wal hier op in. Te gast zijn Annemie Ploeger, assistent professor op UvA op de afdeling ontwikkelingpsychologie en Junus van der Wal, promovendus bij het onderzoekszwaartepunt Urban Mental Health van de UvA.